Akredytacje

  Po odbiór akredytacji należy stawiać się w biurze Stowarzyszenia (wejście pod trybuną A).

Formularz akredytacyjny (Złożenie wniosku o akredytację nie jest równoznaczne z jej przyznaniem).

    Typ akredytacji:

    Okres akredytacji:

    Pytania w sprawie akredytacji prosimy kierować do działu marketingu e-mail: marketing@zawiszabydgoszcz.pl telefon: 697 697 468