Dziękujemy!

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz gra drużyny seniorów w III lidze finansowane są przy wsparciu Urzędu Miasta Bydgoszczy.
 
Dziękujemy Urzędowi Miasta oraz prezydentowi Rafałowi Bruskiemu za okazane wsparcie.