Dziękujemy za wsparcie.

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz gra drużyny seniorów w IV lidze finansowane są przy wsparciu Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Dziękujemy Urzędowi Miasta Bydgoszczy oraz prezydentowi Rafałowi Bruskiemu za okazane wsparcie.