FUNDACJA RYCERZE ZAWISZY ROZPOCZYNA AKCJĘ 19,46.

Fundacja Rycerze Zawiszy rozpoczyna akcję mającą na celu comiesięczne przekazywanie przez kibiców i sympatyków okrągłej sumy wynoszącej 19,46 pln na konto fundacji. Cała zebrana suma będzie po każdym miesiącu przekazywana do klubu.

Kwota związana wizerunkowo z datą założenia Zawiszy, została zaproponowana przez kibiców podczas ostatniego spotkania z zarządem. Kibice są siłą napędową Zawiszy i każda dotychczasowa akcja przez nich zaproponowana kończyła się sukcesem. Zachęcamy wszystkich do udziału i pomocy w dalszej odbudowie naszego ukochanego klubu.

Będziemy podsumowywać każdy miesięczny okres naszej akcji i informować o jej wynikach. Zróbmy razem coś wielkiego – małym kosztem każdego z nas. Dla wygody proponujemy założyć stałe zlecenie na swoim koncie, by nie przegapić kolejnego terminu wpłaty. Wydatek miesięcznie kwoty 19,46 pln jest dla większości z nas niezauważalny, ale przy dużej ilości wpłacających może mocno zasilić budżet klubu.

Dane do wpłaty:

FUNDACJA RYCERZE ZAWISZY

Numer rachunku: 29 1020 4900 0000 8602 3265 1622 z dopiskiem: darowizna na cele fundacji.