Komunikat dotyczący Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Wyborczego

W dniu wczorajszym o godzinie 18:30 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze członków Stowarzyszenia Piłkarskiego „Zawisza”.

Podczas zebrania dokonano wyboru nowego zarządu Klubu. Na stanowisko Prezesa Stowarzyszenia ponownie wybrano Krzysztofa Bessa, który będzie kontynuował misję rozwoju Klubu. Funkcję Wiceprezesa objął Sławomir Nowak, Sekretarza – Marcin Łukaszewski, a Skarbnika – Agnieszka Durau.

Nowy zarząd składa serdeczne podziękowania dla ustępującego zarządu w składzie: Marek Gaczkowski, Marcin Klawiński oraz Jerzy Mickuś za wkład w rozwój Klubu.