Nowy zarząd Stowarzyszenia Piłkarskiego Zawisza!

W piątek 19 marca upłynęła czteroletnia kadencja Zarządu Stowarzyszenia Piłkarskiego Zawisza. Wieczorem w gościnnej sali konferencyjnej Bydgoskiego Centrum Sportu odbyło się ZWYCZAJNE
SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PIŁKARSKIEGO „ZAWISZA”. Podsumowano czteroletnią kadencję oraz przyjęto sprawozdania z działalności oraz finansowe za 2020 r.
W związku z wygasającą kadencją władz Stowarzyszenia, zarządzono wybory do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na kolejną czteroletnią kadencję.
W wyniku przeprowadzonych wyborów skład Zarządu Stowarzyszenia Piłkarskiego Zawisza tworzą:

Krzysztof Bess prezes
Marek Gaczkowski wiceprezes
Marcin Klawiński sekretarz
Jerzy Mickuś skarbnik
Marcin Pazderski członek zarządu

Na członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia powołano:
Grzegorza Papierowskiego, Krzysztofa Pudlich, Jacka Wełniaka, Piotra Wierzbińskiego.