Oświadczenie Klubu w sprawie artykułu Gazety Wyborczej

W odpowiedzi na artykuł opublikowany na stronie wyborcza.bydgoszcz.pl w dniu 3 listopada 2023 roku oraz w związku z zarzutami dotyczącymi zachowania trenera Akademii Zawiszy Bydgoszcz, pana Jakuba Smardzewskiego, pragniemy nakreślić pełniejszy obraz sytuacji i przedstawić oficjalne stanowisko klubu.

W związku z informacjami przekazanymi w dniu 02 maja 2023 r. przez pracownika Gazety Wyborczej Panią Małgorzatę Czajkowską, Wydział Dyscypliny K-PZPN, po przeprowadzeniu szczegółowego postępowania wyjaśniającego, wydał decyzję o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec trenera Jakuba Smardzewskiego, o czym poinformowany został także Nasz Klub. Decyzja ta potwierdza brak dowodów na zarzucane mu niesportowe i nieetyczne zachowania.

Z informacji posiadanych przez Klub wynika, że w związku z zawiadomieniem złożonym przez jednego z rodziców, Komisariat Policji Bydgoszcz – Fordon, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz – Północ w Bydgoszczy przeprowadził dochodzenie w sprawie rzekomego przestępstwa popełnionego przez trenera Jakuba Smardzewskiego. Do dziś Trenerowi nie przedstawiono z tego tytułu żadnych zarzutów, co w ocenie Klubu potwierdza jego niewinność.

Nadmieniamy, że niezależnie od udziału w postępowaniu dyscyplinarnym oraz karnym, Klub od samego początku samodzielnie działał w kierunku wyjaśnienia sygnalizowanych nieprawidłowości. W tym celu zorganizował spotkanie z Rodzicami zawodników, którzy wyrazili swoje poparcie dla trenera i metod jego pracy. Nieprawdą jest, aby ktokolwiek z Rodziców był w jakimkolwiek stopniu nakłaniany do podpisania oświadczenia o braku zastrzeżeń do pracy trenera.

Nadmieniamy, że przed opublikowaniem artykułu, który niezasadnie uderza w wizerunek Naszego Klubu, nikt z pracowników Gazety Wyborczej nie kontaktował się z zarządem, aby poznać nasze stanowisko dotyczące opisywanych kwestii. Klub w najbliższej przyszłości podejmie kroki prawne mające na celu ochronę swojego dobrego imienia.

Naszym niezmiennym celem jest utrzymanie nienagannej renomy Akademii oraz nieustanne przestrzeganie naszych sportowych i etycznych standardów. Priorytetem dla nas jest stworzenie środowiska, które jest bezpieczne i sprzyja rozwojowi każdego zawodnika. Będziemy nieugięcie reagować na wszelkie postępowania, które mogą podważać te fundamentalne zasady. Niezależnie jednak od niezadowolenia zawodników oraz ich Rodziców decyzje sportowe w Klubie zawsze będą należeć do sztabu szkoleniowego.

Zawisza Bydgoszcz jest klubem z bogatą historią i silnymi wartościami, które są fundamentem naszej pracy na każdym szczeblu organizacji. Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia naszych procedur i praktyk, aby sprostać oczekiwaniom naszej społeczności i wszystkich, którzy w nas wierzą.

Z poważaniem,
Zarząd Stowarzyszenia Piłkarskiego Zawisza.