PODSUMOWANIE AKCJI 1946 – MIESIĄC SIERPIEŃ

Nasza akcja idzie w dobrym kierunku i cały czas się rozwija, tak jak zapowiadaliśmy w poprzednim podsumowaniu poprawiliśmy wynik z lipca.

Na konto fundacji wpłynęło 111 wpłat w kwotach: 80×19,46, 9×100, 13×50, 4×20, 1×56,96, 1×600, 1×120, 1×400, 1×200 co w sumie daje kwotę 4563,76 zł. Wszystkim wpłacającym serdecznie dziękujemy i zachęcamy do uczestnictwa w propagowaniu naszej akcji.

Każdy kolejny uczestnik to dodatkowa kwota do odbudowy klubu. Razem możemy wiele, co już niejednokrotnie udowadnialiśmy.

Dzięki Waszej pomocy Zawisza z dnia na dzień staje się silniejszy.