PODSUMOWANIE AKCJI 19,46 – MIESIĄC WRZESIEŃ

Trzeci miesiąc akcji „19,46” za nami!

W miesiącu wrześniu udało się zebrać kwotę 3470,09 zł, na którą złożyły się 94 wpłaty: 19,46×69, 20×4, 50×9, 100×4, 80×1,200×2, 300×1, 180×1, 56,68×1, 38,92×1,141,75×1. Do naszej akcji dołączył nowy zawodnik Zawiszy Robert Tunkiewicz, któremu serdecznie dziękujemy. Po trzech miesiącach łączna kwota zebranych środków to już 11,244,14.

Każda wpłata zasila budżet naszego klubu, dzięki czemu możemy pomagać w jego rozbudowie. Podziękowania dla wszystkich darczyńców, działamy dalej – Zawisza nigdy nie zginie !!!