Zawisza Bydgoszcz

Adres do korespondencji

Stowarzyszenie Piłkarskie Zawisza
ul. Gdańska 163
85-684 Bydgoszcz

e-mail: biuro@zawisza.bydgoszcz.eu
tel.: 725 25 1946

zawiszabydgoszcz.pl
NIP: 967-11-72-230
REGON: 093125172
KRS: 0000154726
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Konto bankowe:
Bank PKO BP S.A.
nr r-ku PLN: 72 1020 1462 0000 7502 0103 0501
nr r-ku EUR 77 1020 1462 0000 7102 0322 3971
nr r-ku ZBBC: 52 1020 1462 0000 7102 0336 0609

Informujemy, że dokumenty potwierdzające opłacenie składki zawodniczej wystawiane są co miesiąc dla wszystkich zawodników. Można je odbierać na bieżąco u trenerów prowadzących lub w biurze Stowarzyszenia.

Istnieje również możliwość wystawienia faktury Vat na składkę zawodniczą za wcześniejszym poinformowaniem trenera lub zgłoszeniem takiej potrzeby na maila Stowarzyszenia.