Szkolenie młodzieży w Zawiszy pod okiem PZPN

W ramach procesu certyfikacji autorskiego programu szkolenia młodzieży Zawiszę Bydgoszcz wizytował w czwartek (14 października) trener edukator Polskiego Związku Piłki Nożnej, Mirosław Wódkowski.

Certyfikacja ma na celu podnoszenie jakości szkolenia dzieci i młodzież w Polskich szkółkach i akademiach piłkarskich oraz wdrażanie standardów Polskiego Związku Piłki Nożnej. – Sam proces ma dążyć do doskonałości, którą w piłce nożnej bardzo ciężko osiągnąć – mówił po wizycie trener Mirosław Wódkowski.

Pierwszą częścią czwartkowej wizyty była obserwacja jednostki treningowej przeprowadzonej na głównej płycie stadionu przy ul. Gdańskiej 163. – Trener edukator miał wskazać naszym trenerom, na co mają zwrócić uwagę i co możemy jeszcze lepiej robić – mówił Maciej Megger, dyrektor ds. szkolenia Zawiszy Bydgoszcz.

Potem w sali konferencyjnej trenerzy zespołów dziecięcych i młodzieżowych Zawiszy wysłuchali m.in. uwag na temat treningu, ale również mieli okazję do zadawania pytań.

– Wizyta edukacyjna jest częścią praktyczną w programie certyfikacji Polskiego Związku Piłki Nożnej – podkreślał Wódkowski. – Poprzez analizę działań na boisku moim zadaniem było przekazanie konkretnych informacji, jak funkcjonować podczas zajęć treningowych oraz jak poruszać się w systemie certyfikacji i jego regulaminie, tak aby poradzić sobie z wymaganiami tego programu.

W następnym etapie dojdzie do weryfikacji podczas dwóch wizyt monitorujących, z których jedna będzie niezapowiedziana. – Chodzi o to, by sprawdzić, czy przekazane treści zostały rzetelnie wprowadzone do organizacji klubu w aspekcie szkoleniowym i organizacyjnym – wyjaśnia Wódkowski.

– Patrząc przez pryzmat obserwowanej jednostki szkoleniowej, oceniam że potencjał w klubie jest bardzo wysoki. Świadomość trenerów, którzy brali udział w naszym spotkaniu jest również na wysokim poziomie – podsumował wizytę Wódkowski. – Mam pozytywne odczucie, które mam nadzieję przełoży się pozytywnie na wizytę monitorującą.

kj

Główny Sponsor Drużyn Młodzieżowych: