Zarząd:

Krzysztof Bess – Prezes
Marek Gaczkowski – Wiceprezes
Marcin Klawiński – Sekretarz
Jerzy Mickuś – Skarbnik
Marcin Pazderski – Członek zarządu

Komisja rewizyjna:  

Grzegorz Papierowski
Krzysztof Pudlich
Jacek Wełniak 
Piotr Wierzbiński

Marcin Łukaszewski – Dyrektor sportowy
Maciej Megger – Dyrektor ds. rozwoju i szkolenia
Krzysztof Jóźwik – Kierownik biura