Zostań sponsorem Zawiszy. Skorzystaj z ulgi

Dzięki uldze sponsoringowej przedsiębiorcy zyskali możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania. Wsparcie działalności sportowej można rozliczyć w podatkach dochodowych nie tak jak do tej pory w 100 procentach, lecz w 150 procentach.

Ulga sponsoringowa weszła w życie wraz z początkiem nowego roku. Jej celem jest wspieranie sportu, edukacji oraz kultury.

Pod koniec ubiegłego roku z działaczami klubów sportowych spotkał się w Bydgoszczy Łukasz Schreiber, minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wyjaśniał, że ulga sponsoringowa jest „zachętą podatkową, aby prowadzić biznes odpowiedzialny społecznie  (ang. Corporate Social Responsibility – CSR), słowem wspierać sport, kulturę, szkolnictwo wyższe i naukę”.

– Dzięki uldze przedsiębiorcy zyskają możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania. Wspieranie działalności sportowej czy naukowej będzie rozliczane w podatkach dochodowych nie tak jak teraz w 100 procentach, lecz w 150 procentach – wyjaśniał minister Łukasz Schreiber. I podawał przykład: – Jeśli przedsiębiorca, który podpisze z klubem umowę sponsorską, zakupi sprzęt lub sfinansuje obóz sportowy za kwotę 100 tysięcy zł, będzie mógł podatkowo rozliczyć 150 tysięcy złotych.

Ulga sponsoringowa weszła w życie z początkiem 2022 roku wraz z przepisami „Polskiego Ładu”.

Jak podaje nowo dodany art. 26ha „Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”, podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, kwotę stanowiącą 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność:

– sportową,

– kulturalną w rozumieniu Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

– wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę

W ust. 2 czytamy, że: Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność sportową uznaje się koszty poniesione na finansowanie:

  1. klubu sportowego, o którym mowa w art. 28 dotacja celowa dla klubu sportowego z budżetu jednostki samorządu terytorialnego ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, na realizację celów wskazanych w art. 28 dotacja celowa dla klubu sportowego z budżetu jednostki samorządu terytorialnego ust. 2 tej ustawy;
  2. stypendium sportowego;
  3. imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową, o której mowa w art. 3 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171).

Ustawodawca wyjaśnia też, że „przez stypendium sportowe, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, rozumie się finansowane przez podatnika jednostronne, bezzwrotne świadczenie pieniężne, które jest przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego, ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, organizacje pożytku publicznego lub kluby sportowe, za osiągnięcie określonego wyniku sportowego lub umożliwiające przygotowanie się do imprezy sportowej”.

Warto zauważyć, że ulga sponsoringowa przeznaczona jest wyłącznie dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym dotyczy ona zarówno podatników opodatkowujących działalność według skali podatkowej, jak i podatkiem liniowym. Ulga polega na odliczeniu określonej kwoty od podstawy obliczenia podatku, tak więc nie pomniejsza samego podatku, lecz pomniejsza kwotę, od której podatek jest obliczany. Tu należy dodać, że opisane wyżej wydatki mogą jednocześnie stanowić koszt podatkowy w działalności gospodarczej na zasadach ogólnych wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy PIT. Jak wyjaśnia portal poradnikprzedsiebiorcy.pl: „odliczenie w ramach ulgi sponsoringowej jest niejako ponownym odliczeniem tego samego wydatku, dokonywane jest to jednak w momencie składania rocznej deklaracji”. Ulgę sponsoringową odlicza się w zeznaniu (PIT-36 lub PIT-36L) składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono wymienione wydatki.

Portal poradnikprzedsiebiorcy.pl podkreśla też, że „koszty, o których mowa, podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w żadnej formie lub nie zostały odliczone od podstawy obliczenia podatku”. Kwota odliczenia nie może być też wyższa niż dochód uzyskany z działalności gospodarczej.

Ulga sponsorska jest szansą pozyskania dodatkowych środków, przez Stowarzyszenie Piłkarskie Zawisza Bydgoszcz, które działa prężnie dzięki wsparciu sympatyków, sponsorów i fundatorów. Po awansie do III ligi klub pozyskał strategicznego sponsora. Została nim firma Energa z grupy Orlen. Dzięki nowym rozwiązaniom podatkowym finansowanie klubu przez biznes i lokalnych przedsiębiorców może przynieść więcej korzyści obu stronom.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu – marketing@zawiszabydgoszcz.pl

 

kj (źródło: poradnikprzedsiebiorcy.pl)